بسیج دانش آموزی نیاز اساسی مراکز آموزشی/ اعزام بیش از۵۰۰ دانش آموز شهرضا به راهیان نور

مسئول بسیج دانش آموزی شهرضا با اشاره به سخن مقام معظم رهبری در مورد بسیج دانش آموزی گفت: امروز بسیج دانش آموزی نیاز اساسی مراکز آموزشی است.

آخرین اخبار