عباسی در دانشگاه تهران:

خطوط قرمز درباره فردو و اراک رعایت نشده

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفت:‌ اینکه می‌گویند ماهیت آب سنگین اراک رعایت شده غلط است هم در فردو و هم در اراک خطوط قرمز رعایت نشده است.

آخرین اخبار