رئیس مرکز آموزش عالی شهرضا:

اعزام دانشجویان به حج عمره از نیمه دوم فروردین ماه سال آینده

رئیس مرکز آموزش عالی شهرضا گفت: برگزیدگان مراسم قرعه‌کشی حج عمره دانشگاهیان اصفهان معرفی شدند و اعزام دانشجویان به حج عمره از نیمه دوم فروردین ماه سال آینده آغاز می‌شود.

آخرین اخبار