بازتاب نام نویسی ۵ هزار ایرانی‌ برای مبارزه با داعش

یک کاربر گفته است: «دولت آمریکا می‌خواهد مسلمانان یکدیگر را بکشند و این کار شیطان است. این استراژی آمریکا برای آغاز حمله تازه به عراق است.»

آخرین اخبار