هزینه ۷۷۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ دلاری شیوخ فاسد در بازار سلاح +آمار

برآورد هزینه های تسلیحاتی جهان حاکی از رشد فزاینده خرید سلاح از سوی کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس است.

آخرین اخبار