سریال اظهارات ضد ایرانی اعراب خلیج فارس؛ این بار مقام اماراتی

وزیر مشاور امور خارجه امارات متحده عربی طی اظهارات ضد ایرانی، جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در امور کشورهای عرب منطقه کرد.

س اجرایی دفتر صید و شکار سازمان محیط‌زیست:

به اعراب و ثروتمندان رانت شکار نمی‌دهیم

رئیس اجرایی دفتر صید محیط‌زیست گفت: به اعراب و ثروتمندان رانت شکار نمی‌دهیم و تاکنون مشاهده نکردیم بتوانندبا پرداخت پول در جایی خاص بتواند شکار انجام دهند.

غزه در آتش صهیونیسم/ اسرائیل باید از بین برود

سؤال من این است که چرا ناجوانمردانه انسان می کشید؟ چرا عده ای زن و کودک بی دفاع را هدف قرار می دهید؟!

آخرین اخبار