امام جمعه موقت شهرضا:

سران فتنه مفسد فی الارض هستند و به واسطه رأفت اسلامی اعدام نشدند

امام جمعه موقت شهرضا گفت: سران فتنه مستحق اعدام و مرگ هستند و اگر نبود رحمت و رأفت اسلامی، سران فتنه باید اعدام می‌شدند.

آخرین اخبار