قصاص اسیدپاشی در بی‌‌بی‌سی دیروز و امروز

سایت فارسی بی‌بی‌سی وابسته به وزارت خارجه رژیم سلطنتی انگلستان از قصاص اسیدپاشان انتقاد کرد.

آخرین اخبار