آیا شما به دنیای مجازی اعتیاد دارید؟ بررسی اعتیاد ‌آنلاین+تست اعتیاد

به گزارش نسل بیدار ، بدون شک با لغت اعتیاد آشنایی دارید. شاید شما هم گمان می‌کنید که واژه اعتیاد تنها برای مواد مخدر است و افراد معتاد تنها به کسانی که از مواد مخدر استفاده می‌کنند اطلاق می‌شود. خیر! موضوع به گونه دیگری‌ست! اعتیاد واژه‌ای‌ست که از وابستگی روانی و روحی افراد به موضوعی […]

آخرین اخبار