کودکان بی‌هویتی که به فروش می‌رسند

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده که ۳۷ درصد مجموع متکدیان کشور را زنان تشکیل می‌دهند.

آخرین اخبار