یک مسئول پزشکی قانونی مطرح کرد:

افزایش ۸.۵ درصدی مرگ ناشی ازمصرف مواد در زنان

محمدرضا قدیرزاده از افزایش مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر در زنان خبرداد و گفت:در۶ماهه امسال شاهد افزایش۸.۵ درصدی مرگ ناشی از سوءمصرف در زنان بودیم.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر اصفهان:

آگاهی خانواده‌ها در زمینه مواد مخدر صنعتی ضعیف است/نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در استان اصفهان رو به افزایش است

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی نسبت به مواد مخدر سنتی، رو به افزایش است و آگاهی خانواده ها در زمینه مواد مخدر صنعتی ضعیف است.

آخرین اخبار