معاون دانشجویی دانشگاه آزاد شهرضا:

والدین، تأثیرگذارترین عامل در اعتیاد جوانان هستند

معاون امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا گفت: در یک تحقیق مشخص شد تأثیرگذارترین عامل در اعتیاد ۶۰ درصد والدین، ۱۱ درصد صداوسیما، ۱۰ درصد دوستان ناباب و ۷ درصد مسئولان کشور هستند.

آخرین اخبار