اعتیاد این کودکان به بنزین+فیلم

چند وقتی است که بسیاری از مردم “یعقوب ” و” آپو” ۲ کودک ۷ و ۹ ساله ساکن روستای تازه یاب مانه و سملقان را که علاقه بسیاری به خوردن بنزین دارند را می شناسند اما اعتیاد به بنزین تنها مشکل این خانواده نیست و فقر و ناداری این خانواده را در تنگنا قرار داده است.

آخرین اخبار