معاون دانشجوئی،دانشگاه آزاد شهرضا:

مراسم معنوی اعتکاف دانشجوئی در دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا برگزار شد

معاون دانشجوئی، فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا گفت: با حضور تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا مراسم معنوی اعتکاف در مسجد و حسینه انصار المهدی دانشگاه برگزار شد.

آخرین اخبار