کارشناس پلیس مواد مخدر اصفهان:

شیشه سونامی مواد مخدر در دنیا است

کارشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: ۴۲ درصد از افرادی که برای نخستین بار از این ماده مصرف می‌کنند برای بار دوم نیز گرایش پیدا کرده اند.

مسئول دفتر اموراجتماعی فرمانداری شهرضا:

اعتیاد، مهمترین آسیب اجتماعی کشور و شهرستان شهرضا

مسئول دفتر اموراجتماعی فرمانداری شهرضا گفت: اعتیاد به عنوان سونامی اجتماعی که اکنون بیش از ۱۷۰ کشور جهان را درگیر نموده است از مهمترین آسیب های اجتماعی کشور و شهرستان شهرضا می باشد.

آخرین اخبار