عسگراولادی:

مذاکرات مستمر بانک‌های مرکزی روسیه و ایران برای تعیین واحد پولی مشترک

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه گفت: بانک‌های مرکزی دو کشور در حال مطالعه تعیین واحد پولی مشترک میان ایران و روسیه هستند،

آخرین اخبار