سوء استفاده غیر اخلاقی مرد شیطان صفت از کودکان در پارک جنگلی+ عکس

مایکل شپرد”، ۳۵ساله پس از متقاعد کردن پدران و مادران به منظور نگهداری از کودکان، آنان را مورد سوء استفاده غیر اخلاقی برای رسیدن به اهداف پلید خود قرار میداد.

آخرین اخبار