سخنرانی فرماندار پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرضا

سن ۱۸ تا ۴۰ سال بیشترین مصرف‌کننده مواد مخدر هستند که نشان می‌دهد نیروی خلاق و کارآمد و مولد جامعه مورد هدف قرار گرفته است.

آخرین اخبار