وزیر پیشنهادی کشاورزی:

برنامه بخش کشاورزی به مجلس ارائه شد/ فضای مساعد مجلس برای اعتماد به وزراء

وزیر پیشنهادی کشاورزی دولت روحانی با بیان اینکه برنامه کشاورزی خود را ارائه کرده است، گفت:فضای مجلس برای کسب رأی اعتماد مناسب است.

آخرین اخبار