فیسبوک اعتماد به نفس دختران و زنان را کاهش می دهد

پژوهش جدید نشان داده است که صرف زمان زیاد برای دیدن عکس های دوستان روی شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک می تواند اعتماد به نفس در دختران و زنان نسبت به ظاهر خود را کاهش دهد.

آخرین اخبار