تیغ دو لبه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور

سرمایه گذاری خارجی، نه تنها تأثیر خاص در اقتصاد ندارد بلکه به یک تیغ دولبه ای می ماند که جهت بهره برداری از آن باید دقت و تیزهوشی به خرج داد.

آخرین اخبار