جانباز 8 سال دفاع مقدس:

جانباز روح و جسم خود را در راه اعتلای دین و میهن به کار گرفته است

جانباز ۸ سال دفاع مقدس گفت: جانباز به معنای واقعی کلمه شخصی است که بدون هیچ چشم‌داشتی روح و جسم خود را به فرمان امام زمانش در راه اعتلای دین و میهن به کار گرفته است.

آخرین اخبار