پرسپولیس برانکو چقدر شبیه تیم ملی است

آنچه از تمرینات پرسپولیس با برانکو از زمان شروع تمرینات فصل تازه می‌‌بینیم، نشانگر آن است که دیدگاه‌های فنی برانکو همان است که قبلا بود.

آخرین اخبار