نمونه های عینی از آثار واردات بر تولید کشور/مرگ خاموش تولید داخلی زیر چرخ واردات

واردات بی رویه کالا باعث خروج ارز و در نهایت صرف هزینه بسیار برای دولت می‎شود در صورتی که دولت می‎تواند با ایجاد کارخانجات از خروج ارز جلوگیری کند.

آخرین اخبار