نگاهی به فیلم «آیینه‌های روبرو» به بهانه توزیع در شبکه نمایش خانگی:

می‌شود فیلم اجتماعی ساخت و به اعتقادات مردم هم فحش نداد!

تعریف نادرست از «فیلم اجتماعی» تقریبا به یک اپیدمی جدی در سینمای ایران تبدیل شده و نمایش آلودگی و زجرهایی که در جامعه وجود دارد و نام دغدغه اجتماعی به خود گرفته است.

آخرین اخبار