ماهواره بزرگترین ابزار دشمن در عرصه تهاجم فرهنگی است

کارشناس آسیب های اجتماعی گفت: ماهواره بزرگترین ابزار دشمن در عرصه تهاجم فرهنگی می باشد که با استفاده از این ابزار می خواهد اعتقادات فرهنگی اصیل و اسلامی ما را از بین ببرد .

آخرین اخبار