فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا:

شبکه های ماهواره ای با هدف متلاشی کردن خانواده ها فعالیت می کنند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: ماهواره امروزه مانند شیطانی است که سعی دارد چنگال های خود را وارد بدنه خانواده ها کند و موجب متلاشی شدن خانه و خانواده شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا

شبکه های ماهواره ای به دنبال از بین بردن اعتقادات جوانان هستند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: شبکه های ماهواره ای به دنبال از بین بردن اعتقادات جوانان این مرز و بوم هستند.

آخرین اخبار