تیم مذاکره کننده توانستند از حق ایران دفاع کنند/ ماهواره اعتقادات دینی جوانان را هدف قرارداده است

امام جمعه موقت شهرضا گفت: ماهواره و سایت های علیه ما با برنامه های ضد دینی و ضد عقیدتی جوانان ما را هدف قرار داده اند.

آخرین اخبار