رویترز:

یک پنجم پالایشگاه‌های نفت آمریکا با اعتصاب‌های کارگری نیمه‌تعطیل شدند

فعالیت ۱۲ پالایشگاه نفت آمریکا تحت تأثیر اعتصاب‌های کارگری قرار گرفته و تولید فرآورده‌های نفتی این کشور کاهش قابل توجهی داشته است.

آخرین اخبار