پس از گذشت 10 روز

دومین تجمع اعتراضی کارگران اخراجی راک سرامیک / رئیس اداره کار شهرضا :کارگران باید بر سرکار خود برگردند

صبح امروز کارگران اخراجی راک سرامیک در محل اداره تعاون, کار و رفاه اجتماعی شهرضا برای دومین بار تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

آخرین اخبار