بیانیه مردمی تجمع کنندگان به دفن "ریچارد فرای" خطاب به استاندار اصفهان؛

چه کسی به خود اجازه داده است که این مطلب را حتی در حد شایعه مطرح نماید؟

یک روز همایش بزرگ فتنه گران را در شهر شهیدان برگزار می کنند، یک روز خانم اشتون را به اصفهان می آوردند، امروز هم در صدد ایجاد نگرانی و تشویش اذهان امت حزب الله هستند. لذا با هوش و ذکاوت و بصیرتی که در شما سراغ داریم می دانیم که اجازه نخواهید داد چنین اتفاقی بیفتند.

اعتراض مردم اصفهان به دفن یک جاسوس در این شهر

امروز تجمع اعتراضی مردم انقلابی اصفهان در پی تصمیم عجیب دولت مبنی بر دفن یک جاسوس در حاشیه زاینده رود برگزار می شود.

آخرین اخبار