در اعتراض به کشتار وحشیانه مردم مصر

دانشجویان و سازمان‌های مردم‌نهاد تهران مقابل دفتر حافظ منافع مصر تجمع می‌کنند

جمعی از دانشجویان شیعه و سنی و سازمان‌های مردم‌نهاد تهران در اعتراض به کشتار وحشیانه امروز مردم مصر مقابل دفتر حفظ منافع مصر در تهران تجمع می‌کنند.

آخرین اخبار