رفتار دوگانه خانم ابتکار در قبال دو تجمع؛

از حضور در تجمع ” حامیان حیوانات” تا حاضر نشدن در تجمع ریزگردی اهواز

نهایت کار خانم ابتکار در برهه ای که سلامت خوزستانی ها به خطر افتاده بود ، نشستن در تهران و رصد فیسبوکی و خواندن کامنت ها و گلایه ها بود.

آخرین اخبار