ما بی شماریم

مردم ایران در واکنش به هتک حرمت های فتنه گران، در روز نهم دی ماه ۱۳۸۸ به خیابان ها آمده و با خلق حماسه ای بزرگ حمایت خود از ولایت را به رخ جهانیان کشیدند.

آخرین اخبار