دعوت به شرکت در راهپیمایی اعتراض به توافق به هر قیمتی

کمیته صیانت از منافع ایران از عموم مردم دعوت می‌کند تا فردا، در راهپیمایی اعتراض به توافق به هر قیمتی» پس از نمازهای جمعه‌ی شهرهای مختلف کشور، شرکت کنند.

آخرین اخبار