اعتراض صدها آمریکایی به قتل یک نوجوان سیاه‌پوست در مدیسون

صدها آمریکایی با تجمع و ورود به ساختمان شورای شهر مدیسون آمریکا نسبت به قتل یک نوجوان سیاه‌پوست توسط یکی از افسران پلیس، فریاد اعتراض سردادند.

آخرین اخبار