هزاران آلمانی علیه سیاست‌های ریاضتی تظاهرات می‌کنند

مردم آلمان در اعتراض به برنامه‌های ریاضت اقتصادی روز چهارشنبه در برابر مقر بانک مرکزی اروپا تظاهرات می‌کنند.

آخرین اخبار