اسلام‌گرایی را متوقف کنید

«هورویتز» دفاتر زیادی در دانمارک، هلند، انگلستان، آمریکا و … را مدیریت می‌کند و هر کدام از آن‌ها به شکلی به «اسلام‌گرایی را متوقف کنید» خدمت می‌کنند.

آخرین اخبار