وقتی بی‌ بی‌ سی انگلیس محرم است!

وزیر امور خارجه در صفحه فیس‌بوک که فعالیت در آن به لحاظ قانونی جرم است، می‌گوید امیدوارم در داخل همسویی با اسرائیل نباشد. آیا معنای اعتدال دولت یعنی اینکه مخالف و منتقد ما صهیونیست است؟

آخرین اخبار