شهردار شهرضا:

۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای روکش آسفالت تمامی معابر سطح شهر نیاز است/تولید ۶۶۰۰ تن آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری شهرضا

شهردار شهرضا گفت: ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای لکه گیری و روکش آسفالت تمامی معابر سطح شهر نیاز است.

آخرین اخبار