یک‌ سوم معوقات بانکی در اختیار ۵۷۵ نفر است

وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارسال درخواست این وزارتخانه برای تشکیل دادگاه‌های تخصصی در زمینه معوقات بانکی به قوه‌قضائیه خبر داد.

آخرین اخبار