رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا:

اختصاص بیش از ۴۸ میلیارد ریال اعتبارات قرض الحسنه برای اشتغالزایی/مهاجرپذیر بودن شهرضا یکی از دلایل افزایش بیکاری در شهر است

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرضا گفت: مهاجرپذیر بودن شهرضا یکی از دلایل افزایش بیکاری در شهر است.

آخرین اخبار