سرپرست اوقاف شهرضا:

اعتبارات عمرانی مساجد شهرضا جوابگوی هزینه‌ها نیست

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا گفت: در سال ۹۴، اعتبارات عمرانی مساجد ۵ میلیون تومان است در حالی که در  شهرستان شهرضا ۲۷۹ مسجد، ۲۴ حسینیه و ۱۲ تکیه است و این رقم بسیار ناچیز است.

آخرین اخبار