شهردار شهرضا مطرح کرد

تشکیل معاونت فرهنگی در شهرداری شهرضا به منظور حمایت از کار فرهنگی/اختصاص ۳۰ درصد از اعتبارات عمرانی به امور فرهنگی

شهردار شهرضا گفت: به منظور حمایت از اقدامات فرهنگی در شهرستان شهرضا معاونت فرهنگی در شهرداری شهرضا تشکیل شد.

شهردار شهرضا خبرداد:

اختصاص ۳۰ درصد از اعتبارات عمرانی شهرداری شهرضا به بخش فرهنگی

شهردار شهرضا گفت: بیش از ۳۰ درصد از اعتبارات عمرانی شهرداری شهرضا در مقوله فرهنگی در سال ۹۳ هزینه می‌شود.

آخرین اخبار