تناقض در اظهارات کارگردان رستاخیز

اظهار نظر های وزیر ارشاد درباره مخالفت با فتوای صریح مراجع عظام تقلید در خصوص به تصویر کشیدن چهره قدیسان مذهب تشیع نگرانی های مومنین و متدینین جامعه را برانگیخته است.

آخرین اخبار