پدری که فرزندش را عروسک دید و مثله کرد/ فرزندی که در بدن مادر به دنبال چرخ‌دنده بود

از زمانی که مخدری به نام شیشه پای خود را به جامعه باز کرد، اخبار متفاوتی از قتل‌های شیشه‌ای به گوشمان رسیده است.

آخرین اخبار