مدیرکل امور مالیاتی اصفهان:

۹۵ درصد از مؤدیان مالیاتی شهرضا، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کرده‌اند

مدیرکل اداره دارایی استان اصفهان گفت: تا پایان سال گذشته ۹۵ درصد از مؤدیان مالیاتی شهرستان شهرضا، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کرده‌اند و امید است با اطلاع رسانی انجام شده، امسال این میزان به صد در صد افزایش یابد.

رئیس دارایی شهرضا خبر داد؛

ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل تا پایان خردادماه ۱۳۹۵

 رئیس اداره دارایی و امور مالیاتی شهرضا گفت: براساس اصلاحیه جدید قانون مالیات ها، امسال صاحبان مشاغل تا پایان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان ارایه نمایند.

رئیس دارایی شهرضا خبر داد؛

پایان فروردین‌ماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مؤدیان شهرضا

رئیس اداره دارایی و امور مالیاتی شهرضا گفت: مؤدیان مالیاتی شهرستان تا پایان فروردین ماه سال جاری مهلت دارند، نسبت به تسلیم اظهار نامه های مالیاتی خود اقدام کنند.

آخرین اخبار