مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان عنوان کرد

شهرضا رتبه نخست ارائه اظهارنامه الکترونیکی در سطح استان اصفهان

مراد امیری صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرضا همواره از فرهنگ مالیاتی قابل توجهی در سطح کشور برخوردار بوده است و این حاکی از تدابیر اندیشمندانه مردم این شهرستان دارد. وی ادامه داد: به کارگیری شیوه‌های نوین پرداخت مالیات و ارائه اظهارنامه الکترونیکی از سیاست‌گذاری‌های جدیدی به شمار می‌رود که در سال مالیاتی […]

آخرین اخبار