حذف سهمیه بنزین و پرداخت ۱۰ ماه یارانه نقدی در سال ۹۴

دولت دو پیشنهاد جدید در حوزه هدفمندی یارانه ها مبنی بر عرضه تک نرخی بنزین و پرداخت ۱۰ ماه یارانه نقدی به جای ۱۲ ماه به مجلس ارائه کرده است.

آخرین اخبار