یوسفیان ملا:

بانک مرکزی مستندات خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور را ارائه دهد

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بانک مرکزی باید مستندات خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه دهد.

آخرین اخبار